Τα Ελληνικά πανεπιστήμια αλλάζουν κοινωνικό προφίλ, αλλά και οι φοιτητές ζουν με ποιότητα και συγκέντρωση στο όραμά τους!

ΜΕΤΑ

Εξασφαλίζουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε ο Έλληνας φοιτητής να μπορεί να επικεντρώνεται στον στόχο του για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μέλλοντος. Ο φοιτητής χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον για έρευνα, καινοτομία, καριέρα.

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια μετατρέπονται σε φορείς πραγματικής μόρφωσης, εξειδίκευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και του 100% των σπουδών του από το πρώτο κιόλας πανεπιστημιακό έτος. Θα μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο του, εφόσον αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Επιπλέον, από το δεύτερο πανεπιστημιακό έτος θα μπορεί να εξασφαλίσει την επαγγελματική του αποκατάσταση, επιλέγοντας εταιρεία ή οργανισμό που θα του εξασφαλίζει τη συνέχεια των σπουδών του (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), αλλά και την επαγγελματική του καριέρα.

Την υποχρέωση επαγγελματικής αποκατάστασης θα τη φέρουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια, ενώ βάση της απορρόφησης των φοιτητών τους στην αγορά εργασίας, θα γίνεται η αξιολόγηση τους και θα αποφασίζεται η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.