ΜΕΤΑ

Η φροντίδα των παιδιών είναι αγαθό υπέρτατης σημασίας και το Κράτος οφείλει και πρέπει να μεριμνά γι’ αυτό.

Το κράτος είναι δίπλα σε κάθε γονιό, σε κάθε βήμα από την αρχή της σύλληψης έως και την ενηλικίωση των παιδιών, με παροχές, άδειες και διευκολύνσεις. Το μεγαλειώδες έργο της ανατροφής των παιδιών θα πρέπει να είναι ένα ξεκούραστο και αποδοτικό παιχνίδι για όλους του Έλληνες γονείς. Από την εγκυμοσύνη θα πρέπει να  ανατίθεται μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στην κάθε οικογένεια να παρακολουθεί το παιδί έως ότου αυτό γίνει 18 ετών, ενώ το παιδί θα πρέπει να τυγχάνει παροχών από την ήμερα της γέννησής του.

Οι γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες δεν πρέπει να αποτρέπονται για κανένα λόγο από αυτό. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλες τις μητέρες, ενώ στις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες να υπάρχει χώρος για να παιδιά.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη με δείκτες απόδοσης για κάθε πτυχή της εκπαίδευσης, που θα παρακολουθούνται ανάλογα, σε απόλυτη συνεργασία με του Έλληνες γονείς.  Ό,τι δεν πάει σωστά να διορθώνεται. Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος είναι να προετοιμάσει το παιδί για τον πραγματικό κόσμο διδάσκοντας αρετές, ιδανικά, γνώσεις αλλά και δεξιότητες.