ΜΕΤΑ

Εξασφαλίζουμε μία νέα σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης που θα διασφαλίζει τη δίκαιη και ποιοτική πρόσβαση όλων των πολιτών. Η Ευρώπη γίνεται κοινωνικά και επιχειρηματικά προσβάσιμη για δίκαιη κατανομή των κοινοτικών πόρων και ευκαιριών για όλους τους Έλληνες.