Δείτε παρακάτω τις βασικές Δεσμεύσεις, Προτεραιότητες και Καινοτομίες
που θα αλλάξουν τη ζωή όλων των Ελλήνων.

Άμεσο όφελος για όλους τους Έλληνες:

Άμεσες επενδύσεις

Οικονομία που θα στηρίζεται στις άμεσες και υγιείς επενδύσεις για μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της χώρας μας.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη συμμετοχή νέων επιχειρηματιών.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους

Δημιουργούμε συνθήκες άμεσης και δίκαιης πρόσβασης σε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους για όλους τους Έλληνες.

Καλοπληρωμένοι Μισθοί

Δημιουργούμε επίπεδα μισθών που εξασφαλίζουν ποιοτική ζωή υψηλών προδιαγραφών για όλους τους Έλληνες.

Αξιόλογες συντάξεις

Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ένα αξιοπρεπές, ετήσιο, εθνικό, κοινωνικό μέρισμα.

Καμία Πώληση Κρατικών Επιχειρήσεων

Όλες οι Ελληνικές υποδομές μένουν στους Έλληνες, που ωφελούνται από την σωστή λειτουργία τους και τα κέρδη τους.

Προστασία των Ελληνικών Υποδομών

Ιδιαίτερη έμφαση στο νερό, υποδομές ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού), πανεπιστήμια, ασφάλεια, άμυνα, υγεία, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, αεροδρόμια.

Καταργείται η πληρωμή ΕΡΤ

στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Δημιουργείται η Ταυτότητα Άμεσης Προτεραιότητας

για όλους όσους έχουν ανάγκη για φροντίδα και επιμέλεια.

Έκδοση κοινού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

και μείωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50% από τις τρέχουσες συνθήκες.

Ετήσιο, εθνικό, κοινωνικό μέρισμα

για κάθε Έλληνα από το πρώτο έτος ηλικίας του.

Οι κάτοχοι ΑΜΚΑ και ΕΟΠΥΥ

έχουν πλήρη κάλυψη και ασφάλεια για περίθαλψη σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, ενώ ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε ασφαλιστικό φορέα πλήρους και αποκλειστικής κάλυψης.

Δημιουργείται άμεση ομάδα

δράσης εκτάκτων περιστατικών ατυχημάτων, ασθένειας και ζωής, που, σε συνδυασμό με το ΕΚΑΒ, θα προσφέρουν 24/7 βοήθεια.

Άμεση αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

από ανεξάρτητο φορέα και απευθείας συνεργασία με τον νέο επιχειρηματία.

Ποιοτική ζωή

υψηλών προδιαγραφών, άρτιες κοινωνικές υποδομές, ασφαλής και ποιοτική ζωή.

Μείωση σε όλα τα βασικά είδη τροφίμων

και βασικών ειδών χρήσης του σπιτιού, ώστε ο οικογενειακός προϋπολογισμός για τα βασικά έξοδα καθημερινότητας να μειωθεί περισσότερο από 50% (με βάση τις τρέχουσες τιμές).

Αναβαθμίζονται όλες οι ομάδες ασφαλείας και προστασίας των πολιτών,

αστυνομία, ΕΚΑΒ, ειδικές μονάδες δράσης για έκτακτες περιπτώσεις για άμεση αποτελεσματικότητα. Δεν απασχολούνται για προστασία μεμονωμένων προσώπων, επιχειρηματιών, πολιτικών, ομάδων, γηπέδων, κ.λπ.

Ελαχιστοποιείται ο χρόνος εξυπηρέτησης

των Ελλήνων Πολιτών στα 15’ για τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης ο πολίτης θα αποζημιώνεται.
- Όλα τα καταστήματα τραπεζών θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο υπαλλήλους ταμείων και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.
- Οι συναλλαγές του Δημοσίου θα πραγματοποιούνται κατά 90% ηλεκτρονικά σε πολύ εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, ώστε να εξυπηρετείται άμεσα και χωρίς κόστος ο πολίτης.

Ασφαλής ζωή

για όλους τους Έλληνες και των οικογενειών τους.

Προστασία τις περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών

Σημαντικός είναι ο ρόλος του κράτους στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων, ώστε να τους εξασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, για κανένα λόγο δεν θα μπορεί να εκποιηθεί περιουσιακό στοιχείο, λόγω οφειλών, μικρότερο των 300 τετραγωνικών μέτρων, εφόσον αυτό αποτελεί πρώτη κατοικία στην οποία διαμένει η ελληνική οικογένεια. Τα προβλήματα θα λύνονται άμεσα και με την εγγύηση του κράτους για όλους του Έλληνες που παρουσιάζουν προσωρινά οικονομικά προβλήματα. Το κράτος θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την άμεση ορθοπόδηση των πολιτών, όπου αυτό απαιτείται.

Ιδρύονται δέκα (10) αυτόνομες ειδικές επιχειρηματικές ζώνες ("Πόλεις") με στόχο:

- 13.5 δις ευρώ ετήσιες, άμεσες-παραγωγικές, ξένες επενδύσεις.
- Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του εθνικού μας εγχώριου πλούτου στο 6.3%.
- Ειδικές φορολογικές και κανονιστικές διαδικασίες για κάθε ζώνη.
- Περισσότερες από 30 χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για κάθε επιχειρηματική ζώνη (‘’Πόλη’’) και σε σύνολο 5ετίας 600 χιλιάδες νέες θέσεις.
- Προτεραιότητα στην απασχόληση των ζωνών θα έχουν οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών.