Πολίτες με Ειδικές και Πρόσθετες Ανάγκες

Οι Πολίτες με ειδικές και πρόσθετες ανάγκες θα πρέπει να ζουν σε ένα δίκαιο και υγιές γι' αυτούς περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στην καθημερινότητά τους.

Λαμβάνουν ένα επιπλέον μπόνους στο ετήσιο κοινωνικό μέρισμα, ενώ έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Δεν πληρώνουν οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας, φάρμακα, δημοσίων μεταφορών και συγκοινωνιών.

Ανάλογα με το περιστατικό, θα μπορούν να λαμβάνουν συνεχή υπηρεσία βοηθείας (βοηθό/νοσοκόμο) ή άμεσης εξυπηρέτησης.

Επιπλέον, δίνονται σημαντικότατα κίνητρα στις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα για την απασχόληση (ολική ή μερική) πολιτών με ειδικές και πρόσθετες ανάγκες. Σκοπός του προγράμματος θα είναι η ένταξη όλων των πολιτών στην παραγωγική διαδικασία της χώρας με δίκαιη κατανομή  των εισοδημάτων και του πλούτου που παράγεται.

Δημιουργούνται υποδομές ΑΜΕΑ σε κάθε σημείο της χώρας.

Campaign is power

0

Φίλοι & Εθελοντές

0

Επίσημα Εγγεγραμμένοι

0

Μας Είδαν στα Κοινωνικά Δίκτυα

0

Στόχος Ψήφων

Πολίτες με Χρόνια Σοβαρά Νοσήματα

Λαμβάνουν ένα επιπλέον μπόνους στο ετήσιο κοινωνικό μέρισμα, ενώ έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Δεν πληρώνουν οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας, φάρμακα, δημοσίων μεταφορών και συγκοινωνιών.

Ανάλογα με το περιστατικό, θα μπορούν να λαμβάνουν συνεχή υπηρεσία βοηθείας (βοηθό/νοσοκόμο) ή άμεσης εξυπηρέτησης.