Ιδρύονται δέκα (10) αυτόνομες, ειδικές, επιχειρηματικές ζώνες (‘’Πόλεις’’) σε Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τη συμμετοχή διεθνών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ιδιωτών στελεχών, νέων επιχειρηματιών !

Δημιουργούμε επενδύσεις και επίπεδα μισθών που εξασφαλίζουν ποιοτική ζωή υψηλών προδιαγραφών για όλους τους Έλληνες.

ΜΕΤΑ

Αυτόνομη, ειδική, επιχειρηματική ζώνη (‘’Πόλη’’):

 1. Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (Shipping City).
 2. Γνώσης, Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης (Education, R&D, Technology and Artificial Intelligence).
 3. Ίντερνετ και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Internet and Media City). 
 4. Μεταφορές, Logistics και Τηλεπικοινωνίες (Transportation, Logistics and Telecommunications City).
 5. Τουρισμού και Πολιτισμού (Tourism, Culture and Hospitality City). 
 6. Τέχνης, Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής (Culture, Art, Cinema and Music City). 
 7. Αγροτικής Καινοτομίας και Αγροτουρισμού (Agricultural City).
 8. Διατροφής, Τροφίμων και Ποτών (Food and Beverage City). 
 9. Έρευνας, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (Research, Climate Change and Energy City). 
 10. Έρευνας/Ανάπτυξης Υγείας και Υποδομών Αποκατάστασης (R&D, health technology and health restoration). 

Ψηφίζουμε ΜΕΤΑ

Η κάθε Πόλη θα διαθέτει αυτόνομη και ανεξάρτητη διοίκηση, θα παρέχει περισσότερες από 30 χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας (σε περίοδο πενταετίας 600 χιλιάδες θέσεις), επιχειρηματικές δραστηριότητες με χρηματοδότηση έως και 100%, αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για χρηματοδοτήσεις και πιστοποίηση εγγυήσεων, αυτόνομο λογιστικό και φορολογικό σύστημα*, αυτόνομο καθεστώς εγχώριων και ξένων επενδύσεων, αυτόνομο κανονιστικό και αδειοδοτικό περιβάλλον, ξενοδοχεία και εστιατόρια, υποδομές άθλησης και ξεκούρασης.

Campaign is power

0

Φίλοι & Εθελοντές

0

Επίσημα Εγγεγραμμένοι

0

Μας Είδαν στα Κοινωνικά Δίκτυα

0

Στόχος Ψήφων

* Η φορολογία στις Πόλεις θα έχει ως παρακάτω:

 • 15% για όλες τις ξένες επενδύσεις (σε περίπτωση που η κύρια έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος).
 • 10% για μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.
 • 0% για νέους επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις από όπου και αν προέρχονται, αρκεί η κύρια έδρα τους να είναι η εκάστοτε πόλη.

Συμμετοχή στην ιδιοκτησία της Πόλης θα μπορούν να έχουν οι πολίτες μέσω της ΕΕΚΕΜ, καθώς το 50% αυτών θα ανήκει απευθείας σε όλους τους πολίτες, ενώ θα λαμβάνουν το ανάλογο ετήσιο μέρισμα. Επίσης, οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών, που θα βρίσκεται η κάθε Πόλη, θα λαμβάνουν αυξημένο μέρισμα 5% για τα επιπλέον μέλη.

ΜΕΤΑ

Το Δικό μας ΜΕΛΛΟΝ!

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός των Πόλεων από έναν και μόνο φορέα υλοποίησης, με fast truck προδιαγραφές, θέτοντας στρατηγικούς στόχους για τη συμμετοχή όλων των πολιτών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους εν λόγω τομείς δραστηριότητας.

Οι ετήσιες, άμεσες, παραγωγικές, ξένες επενδύσεις, που θα πραγματοποιούνται στη χώρα μας, θα ανέρχονται στα 13.5 δις ευρώ με έναν αναλογικό και επιθυμητό ρυθμό ανάπτυξης του εθνικού μας εγχώριου πλούτου στο 6.3% ετησίως.

donate

Μετατρέπουμε το Υπουργείο Επενδύσεων σε φορέα επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου η σύσταση εταιρειών θα διενεργείται μέσα σε λίγες ώρες, λαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες on spot (σε μία επίσκεψη), όπως παρακάτω:

 1. Εισαγωγή και συνέντευξη με τους ιδρυτές.
 2. Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου και πλάνου.
 3. Ταυτοποίηση κλάδου και δραστηριότητας.
 4. Χρηματοδότηση και πηγές χρηματοδότησης.
 5. Έλεγχος και πιστοποίηση.
 6. Αδειοδότηση λειτουργίας (και πιστοποίηση Έλληνα χορηγού, εφόσον απαιτείται).
 7. Έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών και αδειών εργασίας.
 8. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
 9. Άνοιγμα λογιστικών βιβλίων.  
 10. Εγγραφή στο σύστημα.