Περιεχόμενα

Ιδρυτική Διακήρυξη | Τι είναι και τι θέλει το πολιτικό κόμμα ‘’ΜΕΤΑ’’ | Ποιοι είμαστε | Στρατηγικός στόχος | Βασικές αρχές

Κεφάλαιο 1ο
Ίδρυση, έμβλημα-έδρα

1.1 Ίδρυση

1.2 Έδρα-έμβλημα

1.3 Αξίες και μέσα

1.3.1 Κουλτούρα και επιμόρφωση

Κεφάλαιο 2ο
Μέλη |Εσωτερική Δημοκρατία και Δράση| Συμμετοχή

2.1 Μέλη

2.1.1 Δικαιώματα των μελών

2.1.2 Υποχρεώσεις των μελών

2.2 Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας – Εσωτερική Δημοκρατική Διαδικασία και Διαφάνεια

Κεφάλαιο 3ο
Οργανωτική Συγκρότηση

3.1 Οργάνωση Βάσης (ΟΒ)

3.2 Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές (ΠΣΕ) και Καθήκοντα

Κεφάλαιο 4ο
Όργανα

4.1 Κεντρική Επιτροπή

4.1.1 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής

4.1.2 Συγκρότηση και Λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής

4.1.3 Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

4.2 Γραμματέας

4.3 Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής

4.4 Ανακλητότητα – Άρση εμπιστοσύνης

4.5 Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο 5ο
Σώματα

5.1 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

5.2. Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔΣ)

5.2.1 Αρμοδιότητες

5.2.2 Διοργάνωση – Συγκρότηση και Σύνεδροι

5.2.3 Προσυνεδριακή Διαδικασία | Θεματολογία | Διαβούλευση | Επιτροπή Θέσεων

5.2.4 Προεδρείο του Διαβουλευτικού Συνεδρίου 

5.2.5 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Διαβουλευτικό Συνέδριο 

5.2.6 Έκτακτο Συνέδριο

5.2.7 Διαρκές Συνέδριο

5.3 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομάδας Βάσης (ΟΒ)

Κεφάλαιο 6ο
Εκλογική Διαδικασία | Ψηφοφορίες

6.1 Επιλογή Κληρωτών για θέσεις ευθύνης

6.2 Εκλογή σε θέσεις ευθύνης

6.3 Αρχές ισηγορίας και ισότητας φύλων στην ανάδειξη εκλεγμένων/διορισμένων μελών των σωμάτων, εκτελεστικών και διοικητικών οργάνων

6.4. Σύσταση Εφορευτικών Επιτροπών

Κεφάλαιο 7ο
Εκτελεστικά Όργανα | Διευθύνσεις | Τομείς | Θεματικές Οργανώσεις

7.1. Εκτελεστικά Όργανα

7.1.1 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΟΕΣΣΑ)

7.1.2 Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΣ)

7.1.3 Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

7.2. Τομείς και Ομάδες

7.2.1 Νεολαία και Δράση

Κεφάλαιο 8ο
Συνδιασκέψεις

8.1 Περιφερειακή Συνδιάσκεψη (ΠΣ)

8.2 Πανελλαδικές Θεματικές Συνδιασκέψεις 

Κεφάλαιο 9ο
Κοινοβουλευτική Λειτουργία

9.1 Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ)

9.2 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Κεφάλαιο 10ο
Επιλογή Υποψηφίων σε Βουλευτικές, Ευρωβουλευτικές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές 

10.1 Υποψήφιοι Βουλευτές

10.2 Υποψήφιοι/ες Ευρωβουλευτές

10.3 Υποψηφιότητες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.3.1 Περιφερειακές Εκλογές

10.3.2 Δημοτικές Εκλογές

Κεφάλαιο 11ο
Διοίκηση | Διαχείριση

11.1 Διοίκηση

11.2 Διαχείριση

Κεφάλαιο 12ο
Όργανα Διαφάνειας και Ελέγχου

12.1 Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ)

12.2 Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και Διαχείρισης (ΕΟΕΔ)

Κεφάλαιο 13ο
Αναθεώρηση του Καταστατικού

Τι είναι το πολιτικό κόμμα ‘’ΜΕΤΑ’’

Ελλάδα και Ευρώπη χρειάζονται μία καθαρή και δυναμική φωνή, που θα μεταμορφώσει και θα μετασχηματίσει την κοινωνία.

Το πολιτικό κόμμα ‘’ΜΕΤΑ’’ οφείλει να υπηρετεί τη δημοκρατία και η οργάνωση και η δράση του ‘ΜΕΤΑ’’ θα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στρατηγικός στόχος

Να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα σε χώρα υψηλού κύρους με υψηλούς και καλοπληρωμένους μισθούς, ποιοτική ζωή υψηλών προδιαγραφών, άρτιες κοινωνικές υποδομές, ασφαλή και ποιοτική ζωή, οικονομική και κοινωνική συνοχή, υψηλού επιπέδου υγεία, παιδεία και εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου επιχειρηματικότητα για όλους, πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για όλους και σε όλα, κοινωνική πρόοδο και ευημερία για όλους, δημιουργία και υψηλή αυτοπεποίθηση για όλους τους Έλληνες.

Ποιοι είμαστε

Πολιτικός σχηματισμός με πρόγραμμα και ρεαλιστικούς στόχους για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία!

Βασικές αρχές

Οι βασικές αρχές μας είναι η ασφάλεια, αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ενιαία συμμετοχή, η δημιουργία, η αποτελεσματικότητα και η οικονομική ανασυγκρότηση!

Κεφάλαιο 1ο
Ίδρυση, έμβλημα και έδρα

1.1 Ίδρυση

Την 1η Ιανουαρίου 2024 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα ‘’ΜΕΤΑ’’.

1.2 Έδρα – έμβλημα

Έμβλημα του κόμματος είναι η λέξη ‘’ΜΕΤΑ’’, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα σε μεγάλο μέγεθος και σε πλαίσιο. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι το μπλε ανοιχτό και βαθύ, γαλάζιο, πράσινο ανοιχτό, πορτοκαλί ανοιχτό, και το λευκό.

Έδρα του κόμματος, που ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την επικράτεια, είναι ο Δήμος Αιγίου (Πλατεία Αγίας Λαύρας, 25100 Αίγιο).

1.3 Αξίες, στόχος και μέσα

Οι αξίες του συνδέονται άμεσα με τον στόχο για κοινωνική ευημερία, προστασία και κοινωνική συνοχή, αξιοπρεπή ζωή, δικαίωμα στην καλοπληρωμένη εργασία, οικονομικός ορθολογισμός, ασφάλεια των πολιτών, οικολογική συνείδηση. Για την επίτευξη των στόχων του και την εξυπηρέτηση των αξιών του το πολιτικό κόμμα ΜΕΤΑ συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες με σκοπό την εκλογική πλειοψηφία, ώστε να εφαρμόσει την προγραμματική του πρόταση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κοινωνική, πολιτική και οικονομική μεταμόρφωση. Η επιδίωξη είναι να είναι ένα σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και, κυρίως, να είναι το κόμμα των μελών του, που έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις, λειτουργώντας συλλογικά και δημοκρατικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση της διαφορετικής άποψης, την οποία θεωρεί πλούτο και ενθαρρύνει να καλλιεργείται και να εκπροσωπείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής του.

1.4.1 Κουλτούρα και επιμόρφωση

Μεριμνά ώστε τα μέλη του και οι πολίτες, γενικότερα, να αποκτήσουν τη θεωρητική κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και την πρακτική κατάρτιση για ζητήματα καθημερινής πολιτικής δράσης, στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ευημερίας.

Κεφάλαιο 2ο  
Μέλη |Εσωτερική Δημοκρατία και Δράση | Συμμετοχή

2.1 Μέλη

(Α) Μέλος μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Ελλάδας και κάθε κάτοικος εξωτερικού με δικαίωμα εκλέγειν στην Ελλάδα, που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος και δεν συμμετέχει σε άλλο ελληνικό κόμμα, κίνημα/σύλλογο ή φορέα που οι στόχοι του αντιβαίνουν τις αξίες του.

(Β) Η εγγραφή μέλους δεν απαιτεί έγκριση. Μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική αίτηση και ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Μελών. Η εγγραφή ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή της Ιδρυτικής Διακήρυξης, Οργανωτικών Αρχών του Προγράμματος και του παρόντος Καταστατικού.

2.1.1 Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη του κόμματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να απαιτούν την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.
 2. Έχουν απόλυτο δικαίωμα λόγου και ελεύθερης έκφρασης της άποψής τους, ακόμα κι αν είναι μειοψηφική, υπό τον όρο του σεβασμού του Ηθικού Κώδικα Μέλους.
 3. Να λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων και τη λήψη αποφάσεων των οργάνων στα οποία συμμετέχουν.
 4. Μπορούν να ιδρύουν Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.
 5. Το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της κλήρωσης σε όλα τα όργανα του κόμματος.
 6. Να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τη δράση και τις αποφάσεις του κόμματος σε όλα τα επίπεδα.
 7. Να μετέχουν σε όλες τις συζητήσεις, διεργασίες και διαβουλεύσεις του κόμματος, καθώς και σε τυχόν άλλες προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.
 8. Να απαιτούν να τους ανατίθενται αρμοδιότητες και συγκεκριμένες ευθύνες ή δραστηριότητες ενταγμένες στο πλαίσιο της δράσης του κόμματος και του οργάνου στο οποίο ανήκουν.
 9. Να έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, τις λίστες δωρεών, τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

2.1.2 Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του κόμματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

– Να ασκούν έλεγχο στα όργανα του κόμματος απαιτώντας την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.

– Να μεριμνούν για την πλήρη ενημέρωσή τους ως προς τις αποφάσεις, δράσεις, διακηρύξεις και πολιτικές θέσεις του κόμματος.

– Να συμμετέχουν και να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες.

2.2 Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας – Εσωτερική Δημοκρατική Διαδικασία και Διαφάνεια

Η Δημοκρατία και η Διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και πάντα με λογοδοσία στα μέλη του. Κάθε όργανο και κάθε οργάνωση υποχρεούται να κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του/της στο σώμα ή το όργανο το οποίο συντονίζει την Οργάνωση.

Κεφάλαιο 3ο
Οργανωτική Συγκρότηση

Επιδιώκεται σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και κυρίως να είναι το κόμμα των μελών του, που έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3.1 Οργάνωση Βάσης (ΟΒ)

Οι Οργανώσεις Βάσης είναι τα δομικά κύτταρα και το θεμέλιο του κόμματος. Συγκροτούνται με τοπικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις πρακτικές οργανωτικές ανάγκες, και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των οργανωτικών στόχων στη γειτονιά, τη συνοικία, τον οικισμό, το χωριό, την πόλη και τον Δήμο. Λειτουργούν με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία, επικοινωνούν, επηρεάζονται και αντλούν προβληματισμούς από αυτήν με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη ζωή και την πολιτική επιρροή του κόμματος.

Οι θέσεις ευθύνης που τυχόν δημιουργούνται προβλέπονται, ώστε με το έργο του να εξυπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες (επικοινωνία, οικονομικά, γραμματεία).

Καθήκοντα της Οργάνωσης Βάσης: α) να διαδίδει τις ιδέες και θέσεις του κόμματος, β) να συλλέγει προτάσεις από μέλη και πολίτες, γ) να συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης και επιμόρφωσης στην περιοχή της, δ) να προσελκύει νέα μέλη, ε) να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις, ζ) να προσεγγίζει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις, η) να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες, θ) να συγκαλεί συνέλευση των μελών της πριν τις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή των Σωμάτων, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις. Μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται και να συνεδριάζουν μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Εκλογικής Περιφέρειας, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

3.2 Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές (ΠΣΕ) και Καθήκοντα

Οι ΠΣΕ συγκροτούνται από αντιπροσώπους, που εκλέγουν ή συναινετικά ορίζουν οι ΟΒ σύμφωνα με διαδικασία. Συντονίζουν το έργο των ΟΒ της Εκλογικής Περιφέρειας σε σχέση με τον συνδικαλισμό, τα κινήματα, τις κινήσεις, τους συλλόγους, τα σωματεία και τις διάφορες συλλογικότητες. Έχουν την ευθύνη να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν συνεργασίες με άλλα κόμματα, κινήσεις ή προσωπικότητες, που προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού ή του Προγράμματος του κόμματος και τις εκάστοτε εκστρατείες του.

Επίσης, έχει την ευθύνη να προβάλει και να προωθεί στα τοπικά μέσα και στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρωτοβουλίες, δράσεις και αποφάσεις των ΟΒ της εκλογικής της Περιφέρειας, καθώς και το κοινοβουλευτικό και κομματικό έργο, που αφορούν στην Περιφέρεια. Οι ΠΣΕ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες δεν εμπίπτουν και δεν υποκαθιστούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής, των περιφερειακών συνδιασκέψεων και του Διαβουλευτικού Συνεδρίου. Για τέτοιου είδους έκτακτα ζητήματα απευθύνονται στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία αποφασίζει μετά από εισηγήσεις της ΟΕΣΣΑ και της Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού.

Κεφάλαιο 4ο
Όργανα

4.1 Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ)

4.1.1 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το διαβουλευόμενο όργανο που μεταξύ των Συνεδρίων παρακολουθεί την τήρηση του Καταστατικού, την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου και την Οργανωτική Ανάπτυξη του κόμματος. Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των αξιών, την εφαρμογή των αρχών και του προγράμματός του, την παρουσία του κόμματος στην κοινωνία και στα κινήματα. Η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κόμματος.

4.1.2 Συγκρότηση και Λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από εκατό (100) μέλη. Η ΚΕ εκλέγεται από το Συνέδριο. Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν, αυτοδικαίως και με πλήρη δικαιώματα ο/η Γραμματέας. Με πρόταση του/της Γραμματέα μπορούν να ορίζονται ως επιπλέον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρόσωπα τα οποία θα εντάσσονται σε σχεδιασμένες οργανωτικές ή πολιτικές προσπάθειες και δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) και οι Ευρωβουλευτές/τριες που δεν εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς ψήφο και χωρίς το δικαίωμα της εκλογής/κλήρωσης στην Πολιτική Γραμματεία.

Στην πρώτη της συνεδρίαση μετά το Διαβουλευτικό Συνέδριο η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της : Τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής, την Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ), την Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού.

Μετά από εισήγηση του/της Γραμματέα/ έως, η Κεντρική Επιτροπή ορίζει Οικονομικό Διευθυντή/ Διευθύντρια, που καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος και παρουσιάζει αναλυτικό οικονομικό απολογισμό στην Κεντρική Επιτροπή και στο Διαβουλευτικό Συνέδριο.

4.1.3 Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Με ευθύνη του Συντονιστή/της Συντονίστριάς της, η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά ανά δίμηνο για να αξιολογήσει την υλοποίηση των αποφάσεών της για το τρίμηνο που πέρασε και να προγραμματίσει το επόμενο. Τα θέματα και οι εισηγήσεις της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζονται από την Πολιτική Γραμματεία, η οποία δέχεται γνωμοδοτικές εισηγήσεις από τους Τομείς, τις ΟΒ, ή/και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η τελική Ημερήσια Διάταξη μαζί με τα σχετικά κείμενα διαβιβάζεται στις ΠΣΕ και τις ΟΒ τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλευτούν επ’ αυτών και να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις. Οι προτάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες στην Κεντρική Επιτροπή (μέλη και εκπροσώπους Τομέων), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την καλύτερη προετοιμασία και διαβούλευση. Τροπολογίες που διαγράφουν, τροποποιούν ή προσθέτουν σημεία στην εισήγηση κατατίθενται μέχρι δύο ημέρες πριν τη Συνεδρίαση στην Πολιτική Γραμματεία. Η Συνεδρίαση ξεκινά αφού εκλεγεί Προεδρείο με ευθύνη του Συντονιστή/ της Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής. Το Προεδρείο κατανέμει σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη τον χρόνο των ομιλιών και διευθύνει τη συζήτηση. Ο/Η Γραμματέας λαμβάνει τον λόγο και παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα. Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από απόφαση του/της Γραμματέα/ έως ή της Πολιτικής Γραμματείας ή μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών της.

4.2 Γραμματέας

Ο/Η Γραμματέας εκπροσωπεί το κόμμα, τις αξίες και τις θέσεις του στην κοινωνία και διεθνώς και λειτουργεί ως ο εγγυητής/η εγγυήτρια των συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών, της τήρησης του Καταστατικού και των οργανωτικών αρχών, της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας και των καθολικών ψηφοφοριών. Ο/Η Γραμματέας συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με στελέχη, που έχουν την ευθύνη νευραλγικών τομέων του κόμματος, προεδρεύει της ΚΟ, και αν έχει εκλεγεί βουλευτής, είναι ο/η Πρόεδρος της ΚΟ. Μπορεί να συγκαλεί, να συμμετέχει και να εισηγείται σε οποιοδήποτε όργανο ή σώμα του κόμματος επιθυμεί, εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, εκλέγεται με τη διαδικασία, αναπληρώνεται, σε περίπτωση που κωλύεται, από τον Συντονιστή/ τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης ή απολύτου διαρκούς κωλύματος, ο/η Γραμματέας εκλέγεται σε έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, προβλέπεται άρση εμπιστοσύνης στον/στη Γραμματέα.

4.3 Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής (ΠΓΚΕ)

Η Πολιτική Γραμματεία είναι το εκτελεστικό όργανο που υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής μεταξύ των συνεδριάσεών της, αντιμετωπίζει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις του κόμματος και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, παρακολουθεί, καταθέτει απολογισμό και συντονίζει τη δράση της ΚΟ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του Οικονομικού Διευθυντή/ της Οικονομικής Διευθύντριας. Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται συνολικά από τριάντα (30) μέλη και εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή. Στην Πολιτική Γραμματεία συμμετέχουν ο/ η Γραμματέας και ο Συντονιστής/ η Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις εβδομάδες με πρόεδρο τον Συντονιστή/ τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως με βάση τον εσωτερικό της Κανονισμό. Ο/ Η Γραμματέας παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα, όποτε το επιθυμεί. Η Πολιτική Γραμματεία ορίζει: α) τη διεύθυνση του Κοινοβουλευτικού Έργου και τον Διευθυντή/ τη Διευθύντρια της ΚΟ, οι οποίοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, εάν δεν είναι μέλη της, β) την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, γ) την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού, δ) τον/ την Εκπρόσωπο Τύπου και ΜΜΕ (ο/ η Εκπρόσωπος Τύπου και ΜΜΕ παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, εάν δεν είναι μέλος της), ε) τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

4.4 Ανακλητότητα – Άρση εμπιστοσύνης

Ο/ Η Γραμματέας και η Πολιτική Γραμματεία μπορεί να ανακληθούν, εάν το 1/3 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας της ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης προς την Πολιτική Γραμματεία και/ ή τον/ τη Γραμματέα. Εάν η πρόταση άρσης εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής (για την Πολιτική Γραμματεία και/ ή για τον/ τη Γραμματέα), συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Πολιτικής Γραμματείας και Γραμματέα. Το Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται (όπως και το Τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο) την Πολιτική Γραμματεία και τον/ τη Γραμματέα σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών. H Κεντρική Επιτροπή μπορεί να ανακληθεί με τη συλλογή αποδεδειγμένων υπογραφών της απόλυτης πλειοψηφίας των συνέδρων του τελευταίου Διαβουλευτικό Συνέδριο ή του συνόλου των μελών. Σε αυτή την περίπτωση συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής.

Για κάθε άλλο όργανο ή πρόσωπο σε θέση ευθύνης η διαδικασία ανάκλησης του 1/3 του συνόλου των μελών του σώματος, από το οποίο εξελέγησαν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας του οργάνου (που υποχρεωτικά λαμβάνει χώρα εντός μίας εβδομάδας) ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης στο όργανο ή πρόσωπο. Για να εγκριθεί η άρση εμπιστοσύνης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του σώματος. Τα εκλεγμένα ή κληρωτά μέλη στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή που αδικαιολόγητα απουσιάζουν για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις των οργάνων, απομακρύνονται από τη θέση τους και αντικαθίστανται από αναπληρωματικά/ επιλαχόντα μέλη.

Οι Συντονιστές/ Συντονίστριες των Τομέων, οι οποίοι για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια συνέλευση, απομακρύνονται από τη θέση τους και αντικαθίστανται από την Πολιτική Γραμματεία.

4.5 Γενικές διατάξεις

Σε όλες τις εκλογές του παρόντος καταστατικού και όχι μόνον αυτού του κεφαλαίου, ο αριθμός των σταυρών που τίθενται στα ψηφοδέλτια είναι τα 3/4 των θέσεων που εκλέγονται.

Κεφάλαιο 5ο
Σώματα

Σώματα είναι η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔΣ) και οι Γενικές Συνελεύσεις των Ομάδων Βάσης (ΟΒ).

5.1 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

Την Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024, στον Δήμο Αιγίου, συνήλθε σε σώμα και πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του κόμματος, στην οποία παρουσιάστηκαν η Ιδρυτική Διακήρυξη, σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, Καταστατικού, και πλαισίου Πολιτικού Προγράμματος, άπαντα ήδη εγκεκριμένα από καθολική ψηφοφορία των Ιδρυτικών μελών. Με το παρόν Καταστατικό η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη αναγνωρίζεται ως το Πρώτο Σώμα από το οποίο αντλούν τη νομιμοποίησή τους τα Όργανα και τα Σώματα.

5.2. Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔΣ)

5.2.1 Αρμοδιότητες

Το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔΣ) αποτελεί το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος. Συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια, ώστε να συζητούνται όλα τα ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά θέματα, που αφορούν το στίγμα, την ιδεολογία και τη δράση, καθώς και την εκκίνηση της διαδικασίας επανεκλογής των οργάνων του κόμματος. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Πολιτική Γραμματεία αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της αναβολής του ΔΣ για περίοδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δώδεκα (12) μήνες. Το ΔΣ προτείνει τον/  τη Γραμματέα, την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τα οποία εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές μέσω Καθολικής Ψηφοφορίας.

5.2.2 Διοργάνωση, Συγκρότηση και Σύνεδροι

Ο χρονισμός, ο προϋπολογισμός κι οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης του ΔΣ προτείνονται από την ΟΕΣΣΑ στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία εισηγείται σχετικά, για τελική έγκριση, στην Κεντρική Επιτροπή.

Οι Σύνεδροι καθορίζονται ως εξής:

 • Ο αριθμός συνέδρων, που εξελέγησαν ή συμμετέχουν προκύπτει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της ΟΕΣΣΑ με βάση τη συμμετοχή στην προσυνεδριακή διαδικασία.
 • Οι εκλεγμένοι/ εκλεγμένες (στο Κεφάλαιο 6).
 • Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως ex officio σύνεδροι με πλήρη δικαιώματα, μόνο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι Ευρωβουλευτές, τα μέλη της ΟΕΣΣΑ, τα μέλη του Πολιτικού Σχεδιασμού και οι Συντονιστές και Συντονίστριες των Τομέων.
 • Στους πιο πάνω συνέδρους προστίθεται ένας αριθμός κληρωτών συνέδρων, ο οποίος ισούται με το 40% των εκλεγμένων συνέδρων.
 • Μέσω εκλογής ή κλήρωσης επιλέγονται σύνεδροι και από τα μέλη εκτός Ελλάδος, ανεξάρτητα εθνικότητας ή εντοπιότητας. Ο αριθμός αυτών των συνέδρων προκύπτει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της ΟΕΣΣΑ με βάση τη συμμετοχή στην προσυνεδριακή διαδικασία και τον ελάχιστο αριθμό συνέδρων.
 • Μετά από πρόταση του/ της Γραμματέα/ έως και απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας είναι δυνατόν να καλούνται στο Συνέδριο ως σύνεδροι, με πλήρη δικαιώματα, πρόσωπα, που δεν είναι μέλη, αλλά έχουν διακριθεί με το έργο τους ή τη δράση τους σε τομείς που συμπίπτουν με τη Διακήρυξη, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ξεπερνούν σε αριθμό τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.

5.2.3 Προσυνεδριακή Διαδικασία | Θεματολογία | Διαβούλευση | Επιτροπή Θέσεων

Ως το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος, το Διαβουλευτικό Συνέδριο συζητά και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα πολιτικών, αξιών, διαδικασιών και δράσεων.

Η προσυνεδριακή διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον πέντε (5) μήνες, κατά τους οποίους τα μέλη δύνανται μέσω διαβουλευτικών διαδικασιών να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό τίθενται σε διαβούλευση με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων επικαιροποίησης ή/ και αναθεώρησής τους από μέλη και κομματικές οργανώσεις. Με την προκήρυξη του Συνεδρίου η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει τη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου και η επιτροπή θέσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας.

5.2.4 Προεδρείο του Διαβουλευτικού Συνεδρίου 

Το Συνέδριο ξεκινά με την πρόταση από την Πολιτική Γραμματεία τιμητικού Προεδρείου, το οποίο προεδρεύει μόνο κατά την εναρκτήρια ομιλία του/ της Γραμματέα/ έως.

Το Προεδρείο προτείνεται από την Πολιτική Γραμματεία. Αποτελείται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κληρωτούς συνέδρους, που δεν ξεπερνούν το 50% της σύνθεσης του Προεδρείου.

5.2.5 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο ΔΣ

Το Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται τις πολιτικές θέσεις, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων αναθεωρήσεών τους. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω καθοριστικών Καθολικών Ψηφοφοριών όλων των μελών.

Οι εισηγήσεις ψηφίζονται μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, που λαμβάνουν χώρα στον χώρο όπου διεξάγεται με ταυτόχρονη δυνατότητα συμμετοχής συνέδρων εξ αποστάσεως.

Όλες οι ψηφοφορίες για τις πολιτικές θέσεις είναι ηλεκτρονικές. Πλήρες αρχείο της κάθε ψήφου δημοσιοποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης είναι απολύτως μυστικές, και γίνονται με τρόπο που να εγγυάται την απόλυτη μυστικότητα της ψήφου.

5.2.6 Έκτακτο Συνέδριο

Ανάμεσα στα τακτικά συνέδρια του κόμματος μπορεί να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο με όλες τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες του τακτικού συνεδρίου.

Τη σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή ή το 1/3 του συνόλου των μελών, μετά από αίτημά τους.

Η σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη στιγμή, που διατυπώνεται το σχετικό αίτημα.

5.2.7 Διαρκές Συνέδριο

Σε περίπτωση ανάγκης λήψης κρίσιμων αποφάσεων συγκαλείται το διαρκές συνέδριο με τους συνέδρους του προηγούμενου τακτικού συνεδρίου.

Τη σύγκληση διαρκούς συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή ή Οργανώσεις Βάσης, που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των μελών.

Η θεματολογία του διαρκούς συνεδρίου είναι απολύτως περιορισμένη στο θέμα για το οποίο συγκαλείται.

5.3 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομάδας Βάσης (ΟΒ)

Η ΟΒ καλείται σε τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το δίμηνο.

Κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου, με τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, διαμορφώνει την πρόταση-εισήγησή της  και ομοίως πριν από κάθε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Συντονιστή/ της Συντονίστριας της ΟΒ ή με αίτημα του 20% των μελών της.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1), εφόσον έχει επιτευχθεί απαρτία. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ της ΟΒ επαναλαμβάνεται και για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων μελών της ΟΒ στη Γενική Συνέλευση είτε αυτή είναι με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά είτε και με τους δύο τρόπους.

Οι ΓΣ είναι ανοιχτές και δημόσιες, εκτός από τις φορές που ορίζεται διαφορετικά. Μετά από απόφαση της συνέλευσης της ΟΒ οι συνελεύσεις των ΟΒ έχουν το δικαίωμα να καταγράφουν τις συνελεύσεις τους και σε συνεννόηση με τις ΠΣΕ και την ΟΕΣΣΑ να τις αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΒ ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Κεφάλαιο 6ο
Εκλογική Διαδικασία | Ψηφοφορίες

6.1 Επιλογή Κληρωτών για θέσεις ευθύνης

Κληρωτοί συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στο Διαβουλευτικό Συνέδριο, στην Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ), στην Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ), καθώς και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ).  Όλες οι κληρώσεις διεξάγονται με πλήρη σεβασμό του παρόντος Καταστατικού από τον Υπεύθυνο/ την Υπεύθυνη Ψηφιακών Δεδομένων της Συντονιστικής Επιτροπής, ο οποίος/ η οποία έχει πρόσβαση στα δεδομένα των μελών και με τρόπο που ικανοποιεί πλήρως την αρχή της ισότητας πιθανότητας κλήρωσης (μεταξύ μελών που δικαιούνται να κληρωθούν), την αρχή της κλήρωσης ίδιου αριθμού γυναικών και ανδρών, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για καθένα από τα σώματα/όργανα στα οποία εντάσσονται κληρωτοί/ κληρωτές ισχύουν οι πιο κάτω μέθοδοι κλήρωσης:

 • Διαβουλευτικό Συνέδριο: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5, στον αριθμό των εκλεγμένων και ex officio συνέδρων προστίθεται ένα 40% μελών που προκύπτει από κλήρωση. Η εκλογή των συνέδρων γίνεται πριν την κλήρωση των κληρωτών συνέδρων. Όσοι/ όσες σύνεδροι έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις θέσεις εκλεγμένων συνέδρων εξαιρούνται της κλήρωσης για την επιλογή των κληρωτών συνέδρων.
 • Κεντρική Επιτροπή: Οι κληρωτοί/ κληρωτές της Κεντρικής Επιτροπής κληρώνονται μεταξύ των συνέδρων, που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των εκλεγόμενων θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται πριν την κλήρωση. Οι σύνεδροι που έθεσαν υποψηφιότητα εξαιρούνται της κλήρωσης.
 • Πολιτική Γραμματεία: Τα κληρωτά μέλη της κληρώνονται μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των θέσεων της Πολιτικής Γραμματείας.
 • Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού: Δύο μέλη της ΕΔΔ&ΤΚ κληρώνονται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

6.2 Εκλογή σε θέσεις ευθύνης – Διαβουλευτικό Συνέδριο

Οι εκλεγμένοι/ εκλεγμένες σύνεδροι εκλέγονται από τις Οργανώσεις Βάσης με μέτρο που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση της ΟΕΣΣΑ. Το μέτρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) σύνεδρο ανά τρία (3) μέλη ή μεγαλύτερο από ένα (1) σύνεδρο ανά δέκα (10) μέλη. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΟΒ εκπροσωπείται τουλάχιστον από έναν (1) σύνεδρο. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ΟΒ, οι σύνεδροι εκλέγονται από Γενική Συνέλευση των μελών της εκλογικής περιφέρειας, με ευθύνη της ΠΣΕ με το ίδιο μέτρο και τις ίδιες διασφαλίσεις. Για τις οργανώσεις εξωτερικού/ αποδήμων ισχύουν τα ίδια με τις ΟΒ, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ελάχιστης συμμετοχής τουλάχιστον πενήντα (50) συνέδρων από τις οργανώσεις αυτές.

– Γραμματέας: Προτείνεται από το Διαβουλευτικό Συνέδριο, αλλά η επιλογή του/ της εγκρίνεται, σύμφωνα με τις Οργανωτικές Αρχές, από Καθολική Ψηφοφορία των μελών, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υποψηφιότητες για θέση του/ της Γραμματέα/ έως κατατίθενται σε ειδική ενότητα του ΔΣ, που αφορά αποκλειστικά την εκλογή εκπροσώπων. Κάθε μέλος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα, εφόσον έγινε μέλος τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν την έναρξη του ΔΣ. Η ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων γίνεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΣ). Σε περίπτωση, που καμία υποψηφιότητα για τη θέση του/ της Γραμματέα/ έως δε συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο ΔΣ, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Η υποψηφιότητα για τη θέση του/της Γραμματέα/ έως, που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των ψηφισάντων, παραπέμπεται προς έγκριση από Καθολική Ψηφοφορία, όπου εγκρίνεται με σχετική πλειοψηφία.

– Κεντρική Επιτροπή: Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται και τα μέλη της Νεολαίας, που απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή, εκλέγονται με τον εξής τρόπο: Υποψηφιότητα για την εκλογή των υπολοίπων μελών στην Κεντρική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν όλοι οι Σύνεδροι, αρκεί να έγιναν μέλη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη της εκάστοτε συνεδριακής διαδικασίας. Από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται υποχρεωτικά τρεις (3) εκπρόσωποι από κάθε Διοικητική Περιφέρεια, οι οποίοι εκλέγονται από όλους τους συνέδρους της συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας και τέσσερις (4) εκπρόσωποι, 36 από τους απόδημους, οι οποίοι εκλέγονται από όλους/ ες τους/ τις συνέδρους εξωτερικού. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών δεν ισχύει για τους συνέδρους του Κεφαλαίου 5, τους οποίους προτείνει ο/ η Γραμματέας. Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή κατατίθενται σε ειδική ενότητα του Διαβουλευτικού Συνέδριου, που αφορά αποκλειστικά στην εκλογή εκπροσώπων.

– Συντονιστής/ Συντονίστρια Κεντρικής Επιτροπής: Υποψήφια/ ος μπορεί να είναι αποκλειστικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ υποψηφιότητες για τη θέση Συντονιστή/ Συντονίστριας του συντονιστικού διδύμου της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να προτείνουν ο/ η Γραμματέας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Συντονιστής/ η Συντονίστρια του συντονιστικού διδύμου της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

– Πολιτική Γραμματεία: Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Υποψηφιότητες για μέλη της Πολιτικής Γραμματείας προτείνουν ο/ η Γραμματέας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

– Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού: Τρία μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή/ της Συντονίστριάς της, είτε του 10% των μελών της.

6.3 Αρχές ισηγορίας και ισότητας φύλων στην ανάδειξη εκλεγμένων/ διορισμένων μελών των σωμάτων, εκτελεστικών και διοικητικών οργάνων. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες ισχύουν δεσμευτικά τα πιο κάτω:

– Καταρτίζεται πάντα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

– Για τα Βουλευόμενα Σώματα που εκλέγονται/ κληρώνονται (Διαβουλευτικό Συνέδριο και Κεντρική Επιτροπή) τηρείται απαρεγκλίτως η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, σε περίπτωση που αποδειχθεί απαραίτητο μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών.

– Για την Πολιτική Γραμματεία, που αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, επιδιώκεται η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των εκλεγμένων της μελών. Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, η ανισότητα αντιμετωπίζεται: (α) μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών και (β) μέσω εξισορροπητικών επιλογών στελεχών σε άλλες δομές του κόμματος.

– Οι θέσεις Συντονιστή/ Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής, Συντονιστή/ Συντονίστριας της Νεολαίας και Συντονιστή/ Συντονίστριας Συνδικαλισμού καλύπτονται, η καθεμία, από δύο άτομα.

6.4. Σύσταση Εφορευτικών Επιτροπών

Για τη διασφάλιση των διαδικασιών ψηφοφοριών, ηλεκτρονικών ή μη, συστήνονται 3μελείς Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες επικυρώνουν κάθε αποτέλεσμα. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών επιλέγονται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στα άτομα που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι/ ες. Στο ΔΣ η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του και είναι αρμόδια για οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά το χρόνο διενέργειάς του. Στην Κεντρική Επιτροπή, η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη της και είναι αρμόδια για οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια των συνόδων της. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής απαιτείται να γνωρίζουν τον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, τον αριθμό των μελών που έχουν ψηφίσει, να ελέγχουν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και να διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η Εφορευτική Επιτροπή δεν έχει σταθερή σύνθεση.

Κεφάλαιο 7ο
Εκτελεστικά Όργανα | Διευθύνσεις | Τομείς | Θεματικές Οργανώσεις

7.1. Εκτελεστικά Όργανα

7.1.1 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΟΕΣΣΑ)

Η ΟΕΣΣΑ είναι υπεύθυνη για την προσυνεδριακή διαδικασία, την ανά τριετία διοργάνωση του Διαβουλευτικού Συνεδρίου, καθώς και την οργανωτική και κινηματική παρουσία σε ολόκληρη την Επικράτεια και τον Απόδημο Ελληνισμό. Πέρα των ανωτέρων, η ΟΕΣΣΑ έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό. Αποτελείται από τον Συντονιστή/ τη Συντονίστριά της, τον Αναπληρωτή/ την Αναπληρώτριά της και μέλη. Ο τελικός αριθμός μελών της ΟΕΣΣΑ αποφασίζεται από την Πολιτική Γραμματεία. Τα μέλη της ΟΕΣΣΑ μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής και ο Συντονιστής/ η Συντονίστρια μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

7.1.2 Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΣ)

Ο Πολιτικός Σχεδιασμός (ΠΣ) αποτελείται από ειδικούς που: α) Εκπονούν τις καθημερινές παρεμβάσεις στη διαδικασία του Νομοθετικού και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και προτείνουν επικαιροποιήσεις του Πολιτικού Προγράμματος, β) Ο Πολιτικός Σχεδιασμός διαθέτει Διεύθυνση. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο της θέσης του Διευθυντή/ της Διευθύντριας του ΠΣ με αυτήν του Διευθυντή/ της Διευθύντριας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γ) Η Κεντρική Επιτροπή, έπειτα από πρόταση του/ της Γραμματέα/ έως ή/ και του Συντονιστή/ της Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής, δύναται να ορίσει  επιτροπή θέσεων, η οποία λειτουργεί συνεπικουρικά στο έργο του Πολιτικού Σχεδιασμού και υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του Διευθυντή/ της Διευθύντριας του ΠΣ. Ανάλογα με τη θεματική που εξετάζει η επιτροπή θέσεων, δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αντίστοιχων αρμόδιων Τομέων.

7.1.3 Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η Διεύθυνση αποτελείται από ειδικούς υπεύθυνους για την επικοινωνιακή στρατηγική και τις καθημερινές παρεμβάσεις του κόμματος στον δημόσιο διάλογο μέσω της ιστοσελίδας, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, των ΜΜΕ κ.λπ.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας, σε συνεργασία με την Πολιτική Γραμματεία, αναλαμβάνει να διαμοιράσει ρόλους και ευθύνες στα μέλη που τη στελεχώνουν.

7.2. Τομείς και Ομάδες

– Οι Τομείς επεξεργάζονται πολιτικές θέσεις και εκπονούν προτάσεις για το Πρόγραμμα, για όλα τα πολιτικά, οικονομικά, οικολογικά και πολιτιστικά θέματα, τις οποίες καταθέτουν στην κρίση των συλλογικών οργάνων του κόμματος στη διαδικασία συγγραφής και εφαρμογής του Προγράμματος.

– Στους Τομείς μπορούν να συμμετέχουν και μη κομματικά μέλη, εξαιρουμένων ρητώς των μελών που έχουν διαγραφεί με απόφαση της ΕΔΔ&ΤΚ.

– Οι Τομείς δικτυώνονται και συνεργάζονται με τις Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας, ενημερώνονται για τοπικά θέματα και παρέχουν αρωγή, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση τοπικών ή ειδικών προγραμμάτων.

– Οι Τομείς όπως και οι ΟΒ μπορούν να έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας υπό την προϋπόθεση οι κανόνες λειτουργίας που καταθέτουν να έχουν την έγκριση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο κανονισμός λειτουργίας των Τομέων μπορεί να προτείνεται υποδειγματικά από την Πολιτική Γραμματεία μετά από σχετική συζήτηση και προτάσεις των Τομέων.

– Μέσα στους Τομείς και διατομεακά τα μέλη μπορούν αυθόρμητα να δημιουργούν Υποτομείς ή Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας ειδικού σκοπού για τη μελέτη και την επεξεργασία πολιτικών θέσεων, δρώντας επικουρικά στον Τομέα ή τους Τομείς.

– Οι Τομείς επικοινωνούν μεταξύ τους με διατομεακές συναντήσεις και συνεργασίες.

– Η σύσταση των Τομέων και η επιλογή των Συντονιστών/ Συντονιστριών τους, που είναι υποχρεωτικά μέλη του κόμματος, γίνεται από την Πολιτική Γραμματεία μετά από κοινή πρόταση του Πολιτικού Σχεδιασμού και της ΟΕΣΣΑ και έπειτα από συζήτηση με τα μέλη του αντίστοιχου Τομέα.

– Κάθε έξι (6) μήνες και έπειτα από διαβούλευση και συνδιαμόρφωση με τα μέλη του Τομέα, ο Συντονιστής/ η Συντονίστρια του Τομέα υποβάλλει στην Πολιτική Γραμματεία απολογισμό δράσεων.

– Οι Συντονιστές/ Συντονίστριες των Τομέων μπορούν να συναντώνται μηνιαίως υπό τον συντονισμό του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, που είναι υπεύθυνο για τους Τομείς ή/ και του Διευθυντή/ της Διευθύντριας του Πολιτικού Σχεδιασμού με σκοπό την παρουσίαση των ζητημάτων με τα οποία ασχολούνται και την ανταλλαγή εργαλείων και καλών πρακτικών.

– Οι Συντονιστές/ Συντονίστριες των Τομέων μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

Ομάδες Εργασίας (ΟΕ). Μέλη δύνανται να συστήσουν κατά το δοκούν Ομάδες Εργασίας (ΑΟΕ), διαπεριφερειακά και διατομεακά, στα πλαίσια των ΟΒ και των Τομέων με στόχο τη μελέτη και την εκπόνηση πολιτικών θέσεων που άπτονται των κοινών τους ενδιαφερόντων για τοπικά ή ειδικά ζητήματα. Οι Ομάδες Εργασίας δεσμεύονται να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στον σχετικό Τομέα, αλλά να μην τις κοινοποιούν γενικότερα ως θέσεις.

7.3.2 Νεολαία και Δράση

Αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της νεολαίας και προβλέπει τη δημιουργία Θεματικής Οργάνωσης Βάσης με αντικείμενο την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τα προβλήματα της νέας γενιάς, προσέλκυσης και ενεργοποίησης νέων στην πολιτική ζωή, αλλά και συμμετοχής σε σχετικές νεανικές, φοιτητικές, μαθητικές κινηματικές δράσεις. Η Νεολαία εκπονεί οργανωτικό σχέδιο και εσωτερικό κανονισμό σε συνεννόηση με την Κεντρική, στο πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης και εναρμονισμένο με το Καταστατικό του κόμματος για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, στους μαθητές και στις μαθήτριες και στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες ή στους άνεργους νέους και στις άνεργες νέες.

Κεφάλαιο 8ο
Συνδιασκέψεις

8.1 Περιφερειακή Συνδιάσκεψη (ΠΣ)

Η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη αφορά σε συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Συγκαλείται τακτικά πριν από κάθε Συνέδριο και εγκαίρως, με απόφαση του/ της Γραμματέα/ έως, πριν τη διεξαγωγή των Περιφερειακών Εκλογών.

Πριν το Συνέδριο οι υπεύθυνοι σύνδεσμοι της ΟΕΣΣΑ και τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τη συγκεκριμένη Περιφέρεια συγκεντρώνουν τις προτάσεις των ΟΒ, των ΠΣΕ, των ΑΟΕ, των Τομέων και του ΠΟΛΣΧΕΔ και καταρτίζουν την τελική εισήγηση για το πρόγραμμα, που αφορά στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Πριν τις Περιφερειακές Εκλογές, η συνδιάσκεψη συντάσσει την εισήγησή της για τη στάση στις επερχόμενες Περιφερειακές Εκλογές για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί ΠΣ με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά από α) Εισήγηση του/ της Γραμματέα/ έως, β) αιτιολογημένη εισήγηση της ΟΕΣΣΑ, ή γ) αιτιολογημένη εισήγηση του 1/3 τουλάχιστον των ΠΣΕ της Συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας. Ημερήσια Διάταξη και Θέμα της έκτακτης ΠΣ αποφασίζει η Πολιτική Γραμματεία.

8.2 Πανελλαδικές Θεματικές Συνδιασκέψεις 

Συγκαλούνται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η Ημερήσια Διάταξη και το Θέμα της το αποφασίζει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία προβλέπει και τους συμμετέχοντες. Οι αποφάσεις της αποτελούν εισήγηση προς την Πολιτική Γραμματεία, που καλείται να λάβει σχετική απόφαση το συντομότερο δυνατόν.

Κεφάλαιο 9ο
Κοινοβουλευτική Λειτουργία

9.1 Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ).

Βασικός στόχος της ΚΟ είναι να τιμούμε το σύνθημα αυτό και τους ψηφοφόρους, που ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βουλευτές αποποιούνται των όποιων παλαιοκομματικών προνομίων τους αναγνωρίζει το νομικό πλαίσιο και λειτουργούν με μοναδικό στόχο να ακούγεται η φωνή στο Κοινοβούλιο. Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές αποδέχονται τον Ηθικό Κώδικα Υποψήφιων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. Πρόεδρος της ΚΟ είναι ο/ η Γραμματέας, εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής ή σε διαφορετική περίπτωση βουλευτής, που εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση. Ο/ Η Πρόεδρος της ΚΟ έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους Αρχηγούς Κομμάτων το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής, και οι Νόμοι. Ο/ Η Πρόεδρος της ΚΟ εισηγείται στην ΚΟ τον/ τη Γραμματέα της ΚΟ (που πρέπει να είναι βουλευτής) και στην Πολιτική Γραμματεία τον Διευθυντή/ τη Διευθύντρια της ΚΟ (που δεν μπορεί να είναι βουλευτής). Οι βουλευτές της ΚΟ συνεδριάζουν ως όργανο σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζει η ΚΟ και επικυρώνει η Κεντρική Επιτροπή. Όλοι οι βουλευτές συμμορφώνονται με τον Ηθικό Κώδικα Υποψηφίων βουλευτών, τον οποίο είχαν αποδεχτεί ως υποψήφιοι/ υποψήφιες.

9.2 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Το Κοινοβουλευτικό Έργο υποστηρίζεται από ειδικούς, που συγκροτούν τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και οι οποίοι δύνανται να στελεχώνουν και την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος. Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου παρέχει στους βουλευτές την απαραίτητη βοήθεια για την άρτια εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους. Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου είναι η επεξεργασία Νομοσχεδίων και Νομοθετημάτων, η έκδοση άποψης επ’ αυτών και η εισήγηση για τις τοποθετήσεις και την ψήφο των βουλευτών. Της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου προΐσταται ο Διευθυντής/ η Διευθύντρια της ΚΟ. Ο Διευθυντής/ Η Διευθύντρια της ΚΟ δύναται να επιλέγει τα μέλη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, μετά από έγκριση του/ της Προέδρου της ΚΟ και σε συνεργασία με τον/ τη Γραμματέα της ΚΟ.

Κεφάλαιο 10ο
Επιλογή Υποψήφιων σε Βουλευτικές, Ευρωβουλευτικές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.1 Υποψήφιοι Βουλευτές ογδόντα (80) ημέρες πριν τις προγραμματισμένες εκλογές ή με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η ΟΕΣΣΑ καλεί κάθε ΠΣΕ:

– να συλλέξει προτάσεις υποψηφιοτήτων από τις ΟΒ και

– να προβεί σε συναινετική πρόταση ή σε ενδεικτική ψηφοφορία, στην οποία τα μέλη με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια κατανέμουν «σταυρούς», ίσους σε αριθμό με τον αριθμό των υποψηφίων που απαρτίζουν έναν πλήρη συνδυασμό. Η ΟΕΣΣΑ δεσμεύεται να λάβει υπόψη την πιο πάνω διαδικασία, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει υποψηφιότητες υπό τον όρο της πλήρους αιτιολόγησης, στην οποία η ΠΣΕ έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου κάθε εκλογικής περιφέρειας λαμβάνεται από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας σε συνεργασία με την ΟΕΣΣΑ και πιθανές αντιεισηγήσεις των ΠΣΕ. Όσον αφορά στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή η Πολιτική Γραμματεία. Τέλος, όλα τα ψηφοδέλτια για τις βουλευτικές εκλογές τίθενται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών.

10.2 Υποψήφιοι/ ες Ευρωβουλευτές

Το ευρωψηφοδέλτιο καταρτίζεται μετά από εκτενή διαβούλευση με τα μέλη του κόμματος. Ογδόντα (80) ημέρες πριν τις ευρωεκλογές, η ΟΕΣΣΑ ζητά από μέλη και κομματικές οργανώσεις προτάσεις ονομάτων υποψηφίων. Κατόπιν, οι προτάσεις αυτές τίθενται σε ενδεικτικές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, που βοηθούν την ΟΕΣΣΑ να προβεί σε εισήγηση προς τον/ τη Γραμματέα και την Πολιτική Γραμματεία.

Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου λαμβάνεται από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από την εισήγηση του/ της Γραμματέα/ έως και της Πολιτικής Γραμματείας και τίθεται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών.

10.3 Υποψηφιότητες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.3.1 Περιφερειακές Εκλογές

Η Κεντρική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ΠΣ, αποφασίζει για τη στάση των δυνάμεων στις Περιφερειακές Εκλογές.

10.3.2 Δημοτικές Εκλογές

Για τις Δημοτικές Εκλογές ακολουθείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αντίστοιχων ΟΒ, του αντίστοιχου Τομέα, της ΟΕΣΣΑ και της Πολιτικής Γραμματείας. Η τελική απόφαση εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή, με εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας.

Κεφάλαιο 11ο
Διοίκηση | Διαχείριση

Οι υπηρεσίες προς τα μέλη και τους πολίτες διοικούνται εκ μέρους των μελών και των οργάνων του κόμματος από μία γενική και μία οικονομική διεύθυνση. Η Διοίκηση-Διαχείριση στελεχώνεται από έμμισθους και εθελοντές, που απαιτείται να είναι μέλη.

11.1 Διοίκηση

Το Οργανόγραμμα των υπηρεσιών Διοίκησης και ο Κανονισμός Λειτουργίας τους συντάσσονται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Με την επικύρωσή τους κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του κόμματος.

Το έργο των Διευθύνσεων συντονίζεται από τον Γενικό Διευθυντή/ τη Γενική Διευθύντρια και τον Οικονομικό Διευθυντή/ την Οικονομική Διευθύντρια αντίστοιχα, οι οποίοι διορίζονται από την Πολιτική Γραμματεία μετά από πρόταση του/ της Γραμματέα/ έως.

11.2 Διαχείριση

Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος. Μετά από εισήγηση του/ της Γραμματέα/ έως, η Κεντρική Επιτροπή ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή/ την Οικονομική Διευθύντρια, που καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος και είναι υπεύθυνος/ η απέναντι στο νόμο, τα μέλη και τους πολίτες για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Ο προϋπολογισμός/ απολογισμός εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.  

Κεφάλαιο 12ο
Όργανα Διαφάνειας και Ελέγχου

12.1 Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ)

Η Επιτροπή αποτελείται από οκτώ (8) μέλη που χαίρουν γενικής εκτίμησης ως προς το συνοδοιπορικό τους ήθος, την άριστη γνώση του Καταστατικού, του Κώδικα Ηθικής. Τον/ Την Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΕΔΔ&ΤΚ, ένας εκ των οποίων είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Γραμματεία. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα, μετά από καταγγελία, να εξετάζει εάν μέλος, απλό ή με θέση ευθύνης, επιδίδεται σε πράξεις, παραλείψεις και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στο Καταστατικό ή τον Ηθικό Κώδικα μέλους. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε μετά από καταγγελία μέλους, ή αίτημα από σώμα ή όργανο του κόμματος ή και αυτοδικαίως. Η Επιτροπή έχει υποχρέωση, εκτός από κατεπείγουσες ή προφανώς ακραίες περιπτώσεις, να καλέσει τον ελεγχόμενο/ την ελεγχόμενη και κατόπιν, αποφασίζει με πλειοψηφία για τα μέτρα ή τις κυρώσεις που θα εισηγηθεί. Σε περιπτώσεις που αφορούν κινηματικές και οργανωτικές υποθέσεις, η ΕΔΔ&ΤΚ ζητά και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της ΟΕΣΣΑ.

12.2 Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και Διαχείρισης (ΕΟΕΔ)

Το Διαβουλευτικό Συνέδριο εκλέγει πενταμελή (5) Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕΔ), που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή/ της Συντονίστριάς της, είτε του 10% των μελών της. Η ΕΟΕΔ έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου στα οικονομικά δεδομένα όλων των δομών. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε προβλήματος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Πολιτική Γραμματεία και τη Συντονιστική Επιτροπή. Η ΕΟΕΔ παρουσιάζει ετήσια αναλυτική έκθεση ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων στη Συντονιστική Επιτροπή και στην Κεντρική Επιτροπή ετησίως, καθώς και τριετή αναλυτική έκθεση στο τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο. Στην περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, διορίζεται ορκωτός/ ή λογιστής/ λογίστρια της επιλογής της για να προβεί σε οικονομικό έλεγχο.

Κεφάλαιο 13ο
Αναθεώρηση του Καταστατικού

Με εξαίρεση το Προοίμιο, όλα τα Κεφάλαια του Καταστατικού είναι αναθεωρήσιμα. Κάθε τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο δύναται, μετά από απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συνέδρων, να προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Καταστατικού. Έκτακτη σύγκληση Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού προβλέπεται ύστερα από εισήγηση είτε της Πολιτικής Γραμματείας, είτε της Συντονιστικής Επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

Στην περίπτωση έκτακτης σύγκλησης Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού, οι προτάσεις του Συνεδρίου, τελικά, εγκρίνονται ή απορρίπτονται σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών.