ΜΕΤΑ

Εξασφαλίζουμε την άμεση εξωστρέφεια του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα πλαίσιο επιχειρηματικής και επικοινωνιακής πολιτικής για διεθνή παρουσία, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στους νέους επιχειρηματίες τεχνολογιών αιχμής, στον αγροτικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών ενέργειας και αξιοποίησης των πόρων της χώρας.

Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις θα δικαιούνται να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε διεθνή προγράμματα επιχειρηματικότητας, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους ή την προσέλκυση κεφαλαίων για την αύξηση της παραγωγικότητά τους, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και τη διεθνή τους παρουσία.
Για τους νέους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε θα υπάρχει κόστος συμμετοχής, ενώ το πρόγραμμα θα ανακοινώνεται σε τριετή βάση.