ΜΕΤΑ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα, παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας για τους πολίτες και τη χώρα.

Η εφαρμογή εθνικού σχεδίου και υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της προστασίας του περιβάλλοντος, της πράσινης και ποιοτικής ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής και της ατομικής υπευθυνότητας.

Εγγυόμαστε την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών μας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν καταστροφές, με συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, περιβαλλοντικών όρων για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα που θα ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας. 

Οικοδομούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες της επικράτειας, τις γείτονες χώρες, υποστηρίζοντας κοινές προσπάθειες για την αποφυγή των φυσικών καταστροφών.