ΜΕΤΑ

Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα το μεγαλύτερο,  ισχυρότερο και πιο σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Τα παγκόσμια προϊόντα καθώς και η ενέργεια να μεταφέρονται από την Ελλάδα για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο ρυθμιστής της εποχής μας είναι τα TeraLogistics (Tera το τρισεκατομμύριο και είναι οι νέες διαδρομές όπου θα μεταφέρονται άνθρωποι και προϊόντα καθημερινά).

Αναμένεται ότι περίπου 9.0 δις κόσμος ανά 24 ώρες, θα είναι ο ρυθμός των τρισεκατομμυρίων που θα διαχειρίζονται τα TeraLogistics. 

Αν καταλάβουμε αυτό που έρχεται και κάνουμε την Ελλάδα βασική διαδρομή όπου θα μεταφέρονται καθημερινά αυτά τα παγκόσμια προϊόντα, τότε μπορούμε να αυξήσουμε το κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή το μέσο εισόδημα ανά Έλληνα περίπου τέσσερις (4) φορές κατά μέσο όρο μέσα σε μια πενταετία.
Επομένως, για να γίνουν τα παραπάνω σχεδιάζουμε τώρα με όραμα 20ετίας – με τα αποτελέσματα να φαίνονται από σήμερα – και φυλάσσουμε τις υποδομές μας, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα, θαλάσσιες μεταφορές, υποδομές μεταφοράς ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού), πληροφοριών και δικτύων μεταφοράς δεδομένων ως κόρη οφθαλμού – κάτι το εξαιρετικά πολύτιμο και αγαπητό για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Αν το κάνουμε αυτό σήμερα, βάζουμε τις βάσεις ώστε η Ελλάδα να εισέλθει στο club των ισχυρότερων και πιο πλούσιων χωρών και οικονομιών του κόσμου.