ΜΕΤΑ

Θέλουμε Έλληνες Αγρότες υπερήφανους για τη δουλειά τους, τη γη τους και τον τόπο τους. Επιθυμούμε υψηλό επίπεδο ζωής και αξιόλογες συνθήκες εργασίας. Εξασφαλίζουμε τον ενεργό ρόλο του Έλληνα αγρότη στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι Έλληνες αγρότες θα απολαμβάνουν το ετήσιο, εθνικό κοινωνικό μέρισμα που σε συνδυασμό με επιπλέον διευκολύνσεις, θα τους εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη των εργασιών τους.

Άμεση χρηματοδότηση και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και τραπεζικά κεφάλαια, στους εθνικούς πόρους και προγράμματα. Το ενεργειακό τους κόστος μειώνεται κατά 50%, με αποτέλεσμα η γη τους να αποδίδει και οι κόποι τους να βλέπουν ανταπόκριση. Το βιοτικό τους επίπεδο αυξάνεται σημαντικότατα και η εργασία τους ανταμείβεται.

Θέλουμε τους νέους αγρότες να είναι παρόντες στις μεγάλες αποφάσεις. Έλληνα Αγρότη καλώς όρισες στο ΜΕΤΑ!

Άμεσο αποτέλεσμα για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο είναι η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους οικογένειάς του με επιπλέον μέτρα.

Μαζί με τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, μελισσουργούς κάνουμε το αδύνατο δυνατό!

Επενδύουμε στην Ελληνική γη, τους Έλληνες αγρότες και τις οικογένειές τους.