ΜΕΤΑ

Στο γυμνάσιο πέραν των μαθημάτων που διδάσκονται να  υπάρχουν εργασίες που να έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τι τους ενδιαφέρει, αλλά και να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή τους και να αναζητήσουν τις κλίσεις τους. Χτίζουν τα ιδανικά τους, τα όνειρά τους και οραματίζονται το μέλλον τους.  

Κάθε μαθητής επιλέγει την κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει, μόλις ολοκληρώσει το γυμνάσιο( γενικό λύκειο,  τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές). Τα παιδιά να παίρνουν το χρόνο τους για να αποφασίσουν ακόμα και  στα 18 και 19 τους χρόνια. Έμφαση στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας αλλά και άλλων γλωσσών περισσότερων από μία όπου οι μαθητές θα λαμβάνουν πτυχίο εκμάθησης μέσα από το σχολείο που φοιτούν.

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα για όλους να υπάρχουν και προαιρετικά μαθήματα  που να βασίζονται στην ελεύθερη επιλογή τους. Επιμόρφωση δασκάλων και εκπαιδευτικών για την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου, διαχείριση της εφηβείας, πρόληψη και θεραπεία bullying.